Elektrik Mühendisliği Nedir?

Elektrik mühendisliği, 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanan yeni mühendislik dallarından biridir. Elektrik teknolojisi ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Elektrik mühendisleri, küçük mikroçiplerden büyük güç santrali üreticilerine kadar geniş bir yelpazedeki bileşenler, cihazlar ve sistemler üzerinde çalışırlar.

Elektrik Mühendisliği’nin ülkeler arası eğitim sistemi farklılıklarından dolayı tek bir kapsamı yoktur. Elektrik Mühendisliği, dünyada elektrik ve elektronikle ilgili tüm mühendislik dallarının genel adı olarak görülmektedir. Bu durum ülkemizde Elektrik Mühendisliği’nin daha alt bölümlere ayrılarak ( örneğin: Kontrol Otomasyon Mühendisliği , Elektronik Haberleşme Mühendisliği ) daha detaylı eğitim verilmesinden kaynaklanmaktadır.

Türkiye’de Elektrik Mühendisliği

Ülkemizde bölümlerin tek bir isimle açılamamasından kaynaklı anlaşılabilirlik sorunları da vardır. Örneğin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği tek bir bölüm olarak eğitim vermektedir. Buna karşı İTÜ, YTÜ ve Kocaeli Üniversitesiden bu bölüm 2 ayrı bölüme ayrılarak Elektrik Mühendisliği ve Elektronik Haberleşme Mühendisliği isimlerini almıştır.

Elektrik Mühendisleri ile Elektrik-Elektronik Mühendisleri arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Her ne kadar Elektrik-Elektronik Mühendisleri daha üst gibi görünseler de bazı dersleri almamalarından dolayı Elektrik Mühendisleri Yüksek Gerilim gibi alanlarda imza yetkisine sahip tek bölüm olmaktadır. Ülkemizde Elektrik Mühendisleri bu imza yetkisine sahipken Elektrik-Elektronik Mühendisleri bu imza yetkisine sahip değildir.

Kısaca özetlemek gerekirse ülkemizde Elektrik Mühendisliği,  elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri ve alternatif akımda çalışan yüksek güçlü cihazların (elektrik makinaları, güç transformatörleri vb.) tasarımı, geliştirilmesi, korunması, denetimi, güvenliği,işletilmesi ve yüksek akım, yüksek gerilim konularıyla ilgilenir.

Elektrik Mühendisliği Eğitimi Veren Üniversiteler

Ülkemizde Elektrik Mühendisliği adı altında eğitim sadece 4 üniversitede verilmektedir. Bunlar: Kocaeli Üniversitesi (KOU) ,İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi(YTÜ) ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’dir. Bu üniversitelerin dışında diğer üniversiteler Elektrik-Elektronik Mühendisliği gibi diğer isimlerde eğitim vermektedir.

Elektrik Mühendisliği Çalışma Alanları

Ülkemizde ve Dünya’da Elektrik Mühendisleri’nin çalışma alanları bir hayli geniştir. Elektrik Mühendisleri; inşaat alanına yönelerek çeşitli elektrik projelerini çizebilir ve imzalayabilir ,yapı denetim firmasında kontrol mühendisi olarak çalışabilir , enerji iletim dağıtım gibi şirketlerde, devlette elektrik mühendisi kadrosunda çalışabilir. Bunlar Elektrik Mühendislerinin çalışma alanlarının sadece bir kısmıdır. Sitemiz içerisinde Elektrik Mühendisliği Çalışma Alanları ve Elektrik Mühendisliği hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.