Orta Gerilim Şalt Tesislerinde Kurulum ve İşletme Prensipleri

Yoğuşma ve kirlilik

Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi kirli ortam koşullarında kurulum için IEC 60932 (şu anda IEC / TS 62271-304 ile değiştirilmiştir, Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni – Kısım 304) 1 kV’dan yüksek 52 kV’a kadar (52 kV dahil) nominal gerilimler için ağır iklim koşullarında kullanılacak muhafazalı şalt ve kumanda tesisleri için tasarım sınıfları) başvurulabilir.

Bu standart, çalışma şartları, yoğuşma ve kirlilik için IEC 62271-1 ve 62271-200 standartlar tarafından öngörülenden daha sert ise, ve fakat korozyon olayı mevcut değilse kullanılmalıdır.

Kirli ortamlara bir örnek olarak, standart aşağıdaki özellikleri önermektedir:

Hafif kirlilik PL olan yerler:

– Sanayisiz alanlar ve ısıtma sistemleri bulunan konut yoğunluğu düşük;

– kırsal bölgeler;

– dağlık bölgeler.

Tüm bu alanlar denize en az 10 ila 20 km uzaklıkta olmalı ve denizden hakim rüzgarlara maruz bırakılmamalıdır.

Ağır kirlilik bulunan yerler PH

– özellikle kirliliği olmayan endüstriyel bölgeler ve / veya ortalama ısıtma sistemlerine sahip konut yoğunluğu olan alanlar;

– denizden esen rüzgara maruz kalan fakat denize çok yakın olmayan alanlar (en azından birkaç kilometre uzakta);

– yüksek yoğunlukta sanayi ve yüksek yoğunluklu ısıtma sistemine sahip büyük şehirlerin bulunduğu yerleşim alanları;

– denize yakın alanlar.

Standart önceki sınıfların kombinasyonuna dayanarak, çalışma koşullarını üç zorluk derecesinde oluşturur:

derece 0, IEC 62271-1 tarafından tanımlanan standart çalışma koşullarına karşılık gelir.

Standart aynı zamanda yukarıda açıklanan üç dereceli çalışma koşullarına karşılık gelen üç tasarım sınıfını tanımlamaktadır: Sınıf 0, 1 ve 2.

 

Yaşlandırma testleri standart tarafından aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Son olarak, şalt sistemi aşağıdaki teşhis prosedürüne dayanarak değerlendirilir:

1) yaşlanma testinin iklim döngüleri boyunca herhangi bir yıkıcı deşarj oluşmamış;

2) İklim odasındaki dielektrik test sırasında herhangi bir yıkıcı deşarj olmamış;

3) Kapılar ve anahtarlama cihazları, çalışma süreleri, tork değerleri, temas hızı, kilitlenmelerin çalışması gibi parametrelerin dikkate alınabileceği isteğe bağlı mekanik bir değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bu tür değerlendirmelerin sonuçları üretici firmalar tarafından verilen tolerans değerleri ile uyumlu olmalıdır.

2.4 Titreşimler, yer sarsıntıları, salınımlar

Daha önce de belirtildiği gibi; kullanıcı, titreşimler, yer sarsıntıları ve salınımlarla ilgili olağan dışı şartları belirtmelidir. Deprem bölgelerinin şiddeti seviyesi, IEC / TS 62271-210, Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Kısım 210’da tanımlandığı gibi belirtilmelidir: 1 kV ve üstü 52 kV’a kadar (52 kV dahil) nominal gerilimler için metal muhafazalı ve katı yalıtımlı şalt ve kumanda cihazları için sismik yeterlilik.

Standart, iki şiddet düzeyi belirlemektedir:

– Seviye 1, pik yer/zemin ivmeleri için 0.5 g’a kadar önerilir;

– Seviye 2, pik yer/zemin ivmeleri için 1.0 g’a kadar önerilir.

Standart ayrıca, deprem merkez üssü, zemin türü ve şalt tesisinin üst katlarda ise kurulduğu yükseklik, yoğunluk, derinlik ve mesafe ile ilgili çeşitli koşulları simule edebilen spektrumun (vGerekli Yanıt Spektrumu veya RRS) şeklini tanımlar.

Test gerçekleştirildikten sonra, standart iki kabul sınıfı oluşturur:

– Sınıf 1: şalt sistemi, test sırasında ve sonrasında işlevsel olmaya devam etmelidir. Zamanla işlevsel kalmasını sağlamak için belirli parçaların birbirini izlemesi ve değiştirilmesi gerekebilir.

– Sınıf 2: şalt sistemi, test sırasında ve sonrasında işlevsel olmaya devam etmelidir. Ardışık bakım, gerekli değildir.

Sınıfı tespit etmek için gereken kriterler ve denetimler, standart tarafından ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Şiddet seviyesi 2 (yatay) – Zero period acceleration (ZPA) = 1 g