Yangın Mühendisliği

Yangın mühendisi ne iş yapar? Görev tanımı ve merak ettikleriniz…

Yangın Mühendisliği, insanları, mülkleri ve çevreyi yangının yıkıcı etkilerinden korumak için, olayların ve yangınların ve insanların tepki ve davranışlarının etkilerinin anlaşılmasına dayanan bilimsel ve mühendislik ilkelerinin ve kurallarının uygulanmasıdır.

Bu hedefler, aşağıdaki faaliyetler de dahil olmak üzere çeşitli yollarla sağlanır.
• Tehlikelerin değerlendirilmesi, yangın riskleri ve etkileri,
• Potansiyel yangın hasarının azaltılması, binaların, kullanılan malzemelerin, yapıların, endüstriyel süreçlerin, ulaşım sistemlerinin kullanımı
• Yangının sonuçlarını sınırlamak için gerekli olan optimum önleyici ve koruyucu önlemler için uygun değerlendirme yapılması
• Yangınla ilgili haberleşme sistemleri ve ekipmanları ( yangın algılama, yangın söndürme) ile yangın kontrolünün tasarımı, kurulumu, bakımı ve geliştirilmesi.
• Yangınla mücadele ve kurtarma operasyonlarına uygun ekipman ve insan gücünün kontrolü,
• Yangın sonrası araştırma, analiz, değerlendirme ve geri bildirim sağlama

Yangın mühendisinin görev tanımı

• Yangının doğası ve özellikleri ile yangın mekanizmalarının incelenmesi,
• Yangının yayılması ve kontrolü ile yanmanın ilişkili ürünleri,
• Yangınların nasıl başladığı,
• Yangınların binaların ve yapıların içinde ve dışında nasıl yayıldığı,
• Yangının nasıl tespit edilebileceği, kontrol edilebileceği ve söndürüleceği,
• Yaşamın, mülkün ve çevrenin yangından korunmasına ilişkin materyalleri, yapıları, makineleri, ve süreçleri,
• Binalarda, endüstriyel yapılarda ve benzeri tesislerde yangın güvenlik sistemlerinin etkileşimi ve entegrasyonu gibi konular yangın mühendisliğinin başlıca görev tanımını oluşturur.

Günümüzde Yangın Mühendisliği mesleği aşağıdaki konuları da kapsamaktadır:

• Bilim: Yakıt / hava karışımlarının tutuşma mekaniği, alev içindeki reaksiyonların kimyası, yanmanın ve toksisitenin engellenmesi vb.
• Teknoloji:Yanıcı atmosferlerde elektrik kullanımı, binaların yapısal yangından korunması, yangın algılama ve alarm sistemleri, yangın cihazları, sprinkler ve diğer otomatik yangın söndürme sistemleri, profesyonel yangın söndürme, yangın servisinde operasyonel kumanda, endüstriyel tehlike değerlendirmesi bitki, kimyasallar, kundakçılık soruşturma ve yangın sigortası. vb.
• Psikoloji ve Fizyoloji: Acil durumlarla karşılaşan kişilerin davranış şekli, örneğin alarmlara tepkileri, kaçış yolları tasarımı, strese tepki ve azaltılması.
• Yönetim: Kamu veya endüstriyel itfaiye birimlerinde komuta, liderlik, acil durum planlaması, maliyet / fayda analizi ve yönetimi, ticari yangın mühendisliği yönetiminde, mali kontrol, personel motivasyonu, vb.